Aktuality

Slovenské Elektrárne v priebehu februára vykonali audit systému manažérstva kvality spločnosti ARAKO, ktorého výsledkom je opätovné zaradenie do databázy dodávateľov SE, a.s.